•Бакалавр за напрямом 6.060601 Будівництво за спеціалізацією «Комп’ютерні технології та дизайн в будівництві та архітектурі»

1.Вступ до будівельної справи
2.Основи системного аналізу
3.Інженерна геодезія/Практика з інженерної геодезії
4.Інженерна геологія
5.Обстеження і випробування будівель та споруд
6.Математичне моделювання будівельних конструкцій
7.Архітектура будівель і споруд
8.Програмне забезпечення інженерних розрахунків
9.Спеціальні розділи міцності будівельних конструкцій
10.Комп’ютерні технології в будівництві
11.Планування міст і транспорт
12.Інженерні вишукування
13.Технологія будівельного виробництва
14.Організація будівництва
15.Організація будівництва (Спецкурс)
16.Технічна механіка рідини та газу
17.Обстеження і випробування будівель та споруд
18.Основи механіки ґрунтів
19.Будівельна техніка
20.Технічний нагляд в будівництві
21.Залізобетонні та кам’яні конструкції
22.Основи і фундаменти
23.Зведення і монтаж будівель і споруд
24.Будівельні конструкції
25.Виробнича база будівництва
26.Будівельне матеріалознавство
27.Прогресивні технології у будівництві
28.Технологія будівельних матеріалів та виробів
29.Виробництво та монтаж металевих конструкцій
30.САПР у будівництві
31.Металеві конструкції
32.Теплогазопостачання і вентиляція
33.Конструкції з дерева та пластмас
34.Водопостачання і водовідведення
35.Метали і зварювання у будівництві
36.Проектування та реконструкція будівель і споруд

•Магістр за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» за спеціалізацією «Теорія і проектування будівель і споруд»

ОБОВ´ЯЗКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

 (не більше 75% від загальної кількості кредитів):

 1. Іноземна мова (за проф.спрямуванням)
 2. Охорона праці в галузі
 3. Цивільний захист
 4. Методи механіки деформованого твердого тіла в розрахунках будівельних конструкцій
 5. Будівельні норми України
 6. Методика експериментальних досліджень в будівництві
 7. Технологія зведення спеціальних будівель і споруд
 8. Проектування будівель і споруд
 9. Основи наукових досліджень
 10. САПР у будівництві (спецкурс)
 11. Інноваційні інженерно-будівельні
  технології
 12. Кошторисна справа і ціноутворення в будівництві

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВІЛЬНИМ ВИБОРОМ СТУДЕНТА

(не менше 25% від загальної кількості кредитів)

 1. Будівельна теплофізика (або Основи теплотехніки)
 2. Випробування будівель і споруд (ЗБК або МіДК або ОіФ)
 3. Сучасні системи життєзабезпечення об'єктів будівництва (Водопостачання та водовідведення або Тепло- та газопостачання або Вентиляція та кондиціонування)
 4. Економічна оцінка будівель і споруд та експертиза нерухомого майна (або Експертна оцінка землі).