Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін

з/п

Найменування

навчальної дисципліни згідно з навчальним планом

Інформація про наявність ("+", "-" або немає потреби)

навчального контенту

плани практичних (семінарсьих) занять

завдань лабора-торних

робіт

завдань для самостійної роботи студентів (ІТ)

питань, задач, завдань або кейсів для поточного та підсумкового контролю

завдань  для комплексної контрольної роботи

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Будівельні норми України

+

НП

+

+ІТ

НП

+

2

Методи механіки деформованого твердого тіла в розрахунках будівельних конструкцій

+

+

НП

+ІТ

НП

+

3

Методика експериментальних досліджень в будівництві

+

НП

+

+ІТ

НП

+

4

Технологія зведення спеціальних будівель і споруд

+

НП

+

+ІТ

НП

+

5

Проектування будівель і споруд

+

НП

+

+ІТ

НП

+

6

Основи наукових досліджень

+

+

НП

+ІТ

НП

+

7

САПР у будівництві (спецкурс)

+

НП

+

+ІТ

НП

+

8

Цивільний захист

+

НП

+

+ІТ

НП

+

9

Інноваційні інженерно-будівельні
технології

+

НП

+

+ІТ

НП

+

10

Кошторисна справа і ціноутворення в будівництві

+

НП

+

+ІТ

НП

+

11

Іноземна мова (за проф. спрямуванням)

+

+

НП

+ІТ

НП

+

12

Охорона праці в галузі

+

НП

+

+ІТ

НП

+

13

Будівельна теплофізика

+

НП

+

+ІТ

НП

+

14

Основи теплотехніки

+

НП

+

+ІТ

НП

+

15

Випробування будівель і споруд (ЗБК)

 

+

НП

+

+ІТ

НП

+

16

Випробування будівель і споруд (МДК)

+

НП

+

+ІТ

НП

+

17

Випробування будівель і споруд (ОіФ)

+

НП

+

+ІТ

НП

+

18

Сучасні системи життєзабезпечення об'єктів будівництва водопостачання та водовідведення

+

НП

+

+ІТ

НП

+

19

Сучасні системи життєзабезпечення об'єктів будівництва тепло- та газопостачання

+

НП

+

+ІТ

НП

+

20

Сучасні системи життєзабезпечення об'єктів будівництва вентиляція та кондиціонування

+

НП

+

+ІТ

НП

+

21

Економічна оцінка будівель і споруд та експертиза нерухомого майна

+

НП

+

+ІТ

НП

+

22

Експертна оцінка землі

+

НП

+

+ІТ

НП

+

 

Методичне забезпечення курсового проектування

Найменування навчальної дисципліни

Семестр, в якому передбачена курсова робота (проект)

Інформація про наявність

("+" або "-")

методичних розробок

тематики курсових робіт (проектів)

САПР у будівництві (спецкурс)

2 (КР)

+

+

Проектування будівель і споруд

3 (КП)

+

+