Інформація про наявність бібліотеки

Найменування бібліотеки

Площа (кв.м)

Обсяг фондів навчальної, наукової літератури (примірників)

Площа читального залу (кв. метрів), кількість місць

Примітка

Наукова бібліотека ЧНТУ

www.library1.stu.cn.ua

E-mail libcstu@gmail.com

2565,0

544810

1483 м2/

 626 місць

Фонд власних документів бібліотеки на електронних носіях налічує  5774 назв, містить придбані електронні підручники  видавництв «ЦУЛ», «Кондор», навчально-методичні видання викладачів університету, книги подаровані читачами та ін. з усіх галузей знань.

Забезпечення навчальними підручниками, навчальними посібниками, довідковою та іншою навчальною літературою спеціальності 192«БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ»

Перелік фахових періодичних видань

№ з/п

Найменування фахового періодичного видання

Роки надходження

Українські періодичні видання

 1.  

Мир техники и технологий

2003-2016

 1.  

САПР и графика

2000-2016

 1.  

Техническая диагностика и неразрушающий контроль

2002-2016

 1.  

Фізико-хімічна механіка матеріалів

2001-2016

 1.  

Промислова гідравліка та пневматика

2007-2016

 1.  

Бетон и железобетон в Украине

2012-2016

 1.  

Будівництво України

2012-2016

 1.  

Будмайстер

2012-2016

 1.  

Будівництво і стандартизація

2012-2016

 1.  

Вісник фонду будівельних нормативних документів

2012-2016

 1.  

Промислове будівництво та інженерні споруди

2012-2016

 1.  

Водопостачання та водовідведення

2012-2016