Ключові дати підготовки та захисту ВКРМ та необхідна інформація

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАМ’ЯТКА ВИПУСКНИКА

у студента-випускника має бути:

 1. Затверджена наказом по ЧНТУ тема ВКРМ.
 2. Закрита залікова книжка (має зберігатися у секретаря екзаменаційної комісії на кафедрі).
 3. Виконана, роздрукована, зшита та підписана керівником роботи, консультантами з усіх розділів та завідувачем кафедри випускна кваліфікаційна робота магістра.
 4. Виконані, роздруковані та підписані керівником роботи та завідувачем кафедри креслення (плакати).
 5. Електронний екземпляр ВКРМ (*.doc – для ПЗ; креслення – в форматі оригінальної програми (Компас, Аutocad, SolidWorks, Archicad, Revit тощо).
 6. Успішно пройдений попередній захист (див. графік).
 7. Довідка щодо відсутності плагіату в роботі.
 8. Рецензія на ВКРМ, підписана рецензентом (з печаткою).
 9. Ксерокопія паспорта та ІПН (деканат МТФ – І-321).
 10. Заява (довідка) щодо працевлаштування (І-217).
 11. Довідка щодо впровадження ВКРМ (для реальних робіт).
 12. Номерки на креслення та кнопки для кріплення.

Гарний настрій, чітка доповідь та змістовні відповіді на питання Екзаменаційної комісії.

Більше інформації для студентів магістрів механіко-технологічного факультету спеціальності 131 «Прикладна механіка» за освітньо-професійною програмою “Технології та устаткування зварювання” на 2018/2019 навчальний рік денної  та заочної форм навчання за посиланням

Більше інформації для студентів магістрів механіко-технологічного факультету спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» на 2018/2019 навчальний рік денної та заочної форм навчання за посиланням