Кого готують на освітній програмі «Технології та устаткування зварювання»? Майже завжди відповідь – «сварщика». НУ «Чернігівська політехніка» готує ІНЖЕНЕРІВ зі зварювання! Робітничу професію «зварювальника» вивчають і отримують у професійно-технічних училищах. Професійна діяльність випускників НУ «Чернігівська політехніка» спеціальності 131 Прикладна механіка за освітньою програмою «Технології та устаткування зварювання» пов’язана з наступними фаховими компетенціями: – розрахунок та конструювання зварних виробів для різних галузей промисловості, в яких використовуються зварювальні та споріднені їм процеси оброблення матеріалів; – розроблення технологічних процесів зварювання та обладнання; – відновлення та ремонту деталей машин; – контроль якості та оцінювання надійності зварних конструкцій. Фахівець підготовлений до роботи з: виробництва металевих конструкцій та виробів, систем рушіїв, приводу та корпусів транспортних засобів наземного, морського і аерокосмічного призначення, спеціалізованого устаткування, трубопровідного транспорту, систем енергопостачання та зв’язку, машин для металургії та добувної промисловості та будівництва. Початкові посади: - спеціаліст інженер-механік; - інженер-конструктор зварних виробів і зварювального виробництва; - інженер-технолог зварювання; - інженер-електромеханік зі зварювального устаткування; - менеджер виробництва; - інспектор з контролю якості продукції зварювального і спорідненого виробництв; - інженер підрозділів управління якістю зварювання; - інженер із 3D-друку. Це далеко не повний перелік робіт, де може знайти застосування випускник цієї спеціальності. #ChePolytech #Che_Polytech #зварювання #131прикладнамеханіка #вступ2021 #люблю_ЧНТУ

Читати далі

Дуже часто наші абітурієнти та їх батьки питають нас де можуть працювати випускники спеціальності 📌192 «Будівництво та цивільна інженерія»📌 І хоча в дописі МНОГАБУКВ, рекомендуємо прочитати. То спочатку давайте розберемось, що це за галузь?! Будівельна інженерія (або інжиніринг) — це інженерія у будівельній галузі, тобто інженерне забезпечення будівництва, яке охоплює всі етапи реалізації інвестиційно-будівельних проєктів: 🏢 проєктування, 🚜 будівництво, 🏗 експлуатація об'єктів. У більш вузькому сенсі — інженерно-консультаційні або проєктні послуги з підготовки, забезпечення будівництва і експлуатації промислових, інфраструктурних та інших об'єктів. Що таке інженерне забезпечення будівництва дуже класно описано тут: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F Однією з особливостей будівельного інжинірингу є відсутність явної персоніфікації інжинірингових функцій. Це пов'язано з тим, що організація будівельних проєктів може бути досить різноманітна, і одні й ті ж функції в різних проєктах можуть виконувати замовник, проєктувальник, генеральний підрядник, субпідрядники, інжинірингова фірма тощо. Відповідно до основних функцій інженерного забезпечення, тобто до етапів життєвого циклу будівельного об'єкта, розрізняють наступні основні етапи життєвого циклу: 1. 👉 Передінвестиційний етап - етап довгострокового планування інвестицій і будівництва: · розробка галузевих схем розміщення виробництва й інших документів галузевого планування (в основному для централізованих галузей, таких, як енергетика, транспорт, оборонна промисловість, державне управління); · розробка схем територіального планування регіонів і муніципальних утворень, правил землекористування та забудови поселень, проєктів планування територій та проєктів межування територій; · вироблення державної, регіональної, муніципальної і корпоративної інвестиційної політики, вдосконалення нормативно-правової бази інвестиційної діяльності; · складання і затвердження бюджетів усіх рівнів, формування інвестиційних програм, переліків будов (для бюджетних інвестицій); розробку бізнес-планів (для приватних інвесторів). На цьому етапі основну роль відіграють економіка, фінанси і планування, однак інженерне забезпечення дає змогу виконати обґрунтовані розрахунки й оптимізацію галузевих і територіальних схем, скласти життєздатні проєкти територіального планування, інвестиційні програми та бізнес-плани. 2. 👉 Передпроєктний етап – опрацювання та погодження основних параметрів майбутнього об'єкта. · підготовку та проведення конкурсу на виконання обов'язків замовника; · розробку техніко-економічного обґрунтування (ескізного проєкту, архітектурного рішення, містобудівної концепції тощо); · вибір дозволеного використання земельної ділянки відповідно до Правил землекористування та забудови даного поселення; · придбання і державну реєстрацію прав на земельну ділянку відповідно до законодавства України (купівля, оренда, безстрокове користування); · отримання кадастрового паспорта земельної ділянки; · проведення топографічної зйомки ділянки або отримання геодезичної основи; · отримання технічних умов на приєднання до мереж інженерно-технічного забезпечення об'єкта; · отримання Містобудівного плану земельної ділянки; · проведення у потрібних випадках попередніх погоджень основних показників об'єкта; · проведення інженерних вишукувань, державну експертизу їх результатів (вишукування і їх експертиза можуть виконуватися також на етапі проєктування); · Складання завдання на проєктування, підготовка та проведення конкурсу на проєктні роботи. 3. 👉 Проєктування - вміст даного етапу практично повністю відноситься до будівельного інжинірингу: · інженерні дослідження, якщо вони не були проведені на попередньому етапі; · розробка проєктної документації відповідно до договору і завдання на проєктування. Обов'язковий склад проєкту визначений законодавством; · державна експертиза проєктної документації у встановлених законом випадках, затвердження проєкту замовником; · розробка тендерної документації, підготовка та проведення конкурсів або аукціонів на виконання будівельно-монтажних робіт, постачання обладнання та інші роботи і послуги; · розробка докладної «робочої документації» на основі затвердженого проєкту. Під час проєктування можна розглядати як окремі види інженерного забезпечення: планування земельної ділянки, об'ємно-планувальні рішення будівель та споруд, конструктивні рішення і розрахунки на міцність, проєктування інженерних систем, екологічний інжиніринг, забезпечення безпеки, організаційно-технологічний інжиніринг та інше. Крім того, виконуються архітектурні і економічні розділи проєкту, які не стосуються інжинірингу. 4. 👉 Будівництво - найбільш капіталомісткий етап в інвестиційному проєкті: · отримання дозволу на будівництво об'єкта; · укладання договорів з підрядними організаціями і з заводами-постачальниками обладнання; · підготовчі роботи (прокладка доріг і зовнішніх комунікацій, спорудження будівельної бази, облаштування житла або вахтового селища будівельників, знесення будов, вирубка лісу, перекладка комунікацій, планування майданчика, розбивка мережі осей будівель тощо); · організація постачання із заводів і приймання технологічного обладнання (в основному для виробничих підприємств); · організація виконання основних робіт зі зведення об'єкта (загально-будівельні, спеціальні будівельні роботи і монтаж інженерних систем, монтажні роботи, пуско-налагоджувальні роботи, ремонтно-будівельні та ремонтно-реставраційні роботи, впровадження безпеку ведення робіт; проведення будівельний контроль якості робіт, матеріалів і конструкцій, авторський нагляд, ведення виконавчу документацію; · виконання і прийняття виконаних робіт та об'єкта в цілому. 5. 👉 Експлуатація будівель і споруд – перед початком експлуатації виробничого об'єкта (пусконалагоджувальні роботи технологічного обладнання «під навантаженням»; гарантійні випробування встановленого обладнання; отримання дозволів на введення об'єкту в експлуатацію; отримання потрібних ліцензій та дозволи (для небезпечних виробництв) та власне експлуатація (технічна експлуатація (стан) будівель і споруд; капітальні і поточні ремонти; модернізація або технічне переоснащення (для виробничих споруд); реконструкція і реставрація. 6. 👉 Ліквідація об'єкта – це зупинка експлуатації (розселення мешканців з наданням відшкодування або іншого житла(для житлових будинків; вимкнення технологічних комунікацій, систем інженерно-технічного забезпечення; обстеження об'єкта , отримання висновку про можливість знесення; складання проєкту організації робіт зі знесення чи демонтажу об'єктів капітального будівництва; організація робіт з демонтажу та знесення конструкцій об'єкта; організація вивезення сміття, утилізації або захоронення відходів; виконання проєкту і організація робіт по рекультивації майданчика (якщо нове будівництво не передбачається). І це далеко не повний перелік робіт, де може знайти своє працевлаштування випускник цієї спеціальності. #ChePolytech #Che_Polytech #будівництво #192будівництвотацивільнаінженерія #вступ2021 #люблю_ЧНТУ

Читати далі

УВАГА! ВАКАНСІЯ! 📌ПП "Короптранс" запрошує на роботу 📌 фахівця з неруйнівного контролю та технічного експерта з промислової безпеки. Бажано випускників спеіальності "Технології та статкування зварювання". Контактний телефон +38(050)4405484

Читати далі

👷УВАГА! ВАКАНСІЯ!👷 Приватне підприємство розшукує: майстра на будівництво конструкцій зі збірного залізобетону Контактний телефон +38(066)7179806📌📌📌 

Читати далі

Кафедра ТЗБ вітає усіх із Великодніми святами! Бажаємо миру, злагоди та добробуту у ваших родинах. 

Читати далі
1 2 3 ... 23 >>