•Магістр за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» за спеціалізацією «Теорія і проектування будівель і споруд»

ОБОВ´ЯЗКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

 (не більше 75% від загальної кількості кредитів):

 1. Іноземна мова (за проф.спрямуванням)
 2. Охорона праці в галузі
 3. Цивільний захист
 4. Методи механіки деформованого твердого тіла в розрахунках будівельних конструкцій
 5. Будівельні норми України
 6. Методика експериментальних досліджень в будівництві
 7. Технологія зведення спеціальних будівель і споруд
 8. Проектування будівель і споруд
 9. Основи наукових досліджень
 10. САПР у будівництві (спецкурс)
 11. Інноваційні інженерно-будівельні
  технології
 12. Кошторисна справа і ціноутворення в будівництві

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВІЛЬНИМ ВИБОРОМ СТУДЕНТА

(не менше 25% від загальної кількості кредитів)

 1. Будівельна теплофізика (або Основи теплотехніки)
 2. Випробування будівель і споруд (ЗБК або МіДК або ОіФ)
 3. Сучасні системи життєзабезпечення об'єктів будівництва (Водопостачання та водовідведення або Тепло- та газопостачання або Вентиляція та кондиціонування)
 4. Економічна оцінка будівель і споруд та експертиза нерухомого майна (або Експертна оцінка землі).