Кафедра технологій зварювання та будівництва

(кафедра зварювального виробництва та автоматизованого проектування будівельних конструкцій)

Завідувач кафедри: Прибитько Ірина Олександрівна, к.т.н., доцент

Адреса: м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, ауд. 310(ІІ)/209(І)

Телефон: (0462) 665-144

E-mail: chdtu_welding@ukr.net, prybytko_ira@ukr.net

Сайт: http://zv.stu.cn.ua

Загальна інформація про кафедру:

Чернігівський національний технологічний університет готує інженерів зі зварювання з 1968 року. Кафедра зварювального виробництва була заснована у 1971 році в Чернігівському філіалі КПІ, на базі якого у 1991 році був створений Чернігівський технологічний інститут,  в 1999 році Чернігівський державний технологічний університет, а в 2013 році – Чернігівський національний технологічний університет.

Засновником кафедри і першим її завідуючим був д.т.н., професор Котельников Дмитро Іванович. Пізніше кафедрою завідували Григор’єв Яков Якович, Кутєпов Юрій Миколайович, Болотов Геннадій Павлович, Хоменко Микола Миколайович.

Кафедрою зварювального виробництва підготовлено близько 2000 інженерів та 30 магістрів за спеціальністю «Технології та устаткування зварювання».

З 2003 по 2014 рік кафедру очолював доктор технічних наук, професор Харченко Геннадій Костянтинович, автор понад 200 наукових робіт, в т.ч. 3 монографій, Заслужений винахідник СРСР (1983 рік), лауреат Ленінської премії (1984 рік), автор 22 винаходів, підготував 2 доктора технічних наук, 16 кандидатів технічних наук.

Враховуючи багаторічний досвід співробітників кафедри у галузі проектування та виготовлення будівельних металевих конструкцій в 2012 році кафедра успішно пройшла ліцензування за напрямом підготовки 6.060601 «Будівництво» і  в 2013 році на навчання було прийнято першу групу будівельників (БА-131) за спеціалізацією «Комп’ютерні технології та дизайн в будівництві та архітектурі».

На початку 2015 року кафедру було підсилено секцією «Теоретичної та прикладної механіки», а на початку вересня 2015 – секцією «Основ конструювання машин».

3 2015 року завідувачем кафедри зварювального виробництва та автоматизованого проектування будівельних конструкцій стає к.т.н., доцент Прибитько Ірина Олександрівна, автор понад 80 наукових робіт та великої кількості навчально-методчних матеріалів.

Майже всі співробітники кафедри – це її випускники різних років.

За останні 10 років співробітниками кафедри зварювального виробництва було виконано 7 держбюджетних науково-дослідні роботи (в тому числі й за грантом Президента України для молодих вчених).

Кафедра тісно співпрацює з інститутом електрозварювання ім. Є.О. Патона та Інститутом проблем міцності ім. Г.О. Пісаренка, іншими установами НАНУ та більшістю кафедр вищих навчальних закладів України, які готують фахівців зі зварювання, будівництва та споріднених процесів і технологій.

Кафедра проводить підготовку:

  • бакалаврів за спеціальністю 131 Прикладна механіка за освітньою програмою "Технології та устаткування зварювання"
  • бакалаврів за спеціальністю 192 Будівництво та цивільна інженерія за освітньою програмою «Комп’ютерні технології в будівництві»;
  • бакалаврів за спеціальністю 191 Архітектура та містобудування за освітньою програмою "Архітектура та містобудування"
  • магістрів за спеціальністю 131 Прикладна механіка за освітньою програмою "Технології та устаткування зварювання"
  • магістрів за спеціальністю 192 Будівництво та цивільна інженерія за освітньою програмою "Будівництво та цивільна інженерія"

а також кафедра проводить підготовку бакалаврів за напрямом  6.050504 Зварювання на базі ОКР «молодший спеціаліст» за спеціалізацією «Автоматизоване проектування та дизайн металевих конструкцій у будівництві та машинобудуванні» та за напрямом 6.060601 Будівництво за спеціалізацією «Комп’ютерні технології та дизайн в будівництві та архітектурі».

На сьогоднішній день до складу кафедри входять 17 науково-педагогічних працівників, з яких 4 доктори та 7 кандидатів технічних наук.

Викладачі кафедри постійно підвищують свою кваліфікацію за рахунок:

•    навчання в аспірантурі;

•    навчання на факультетах підвищення кваліфікації провідних ВНЗ України;

•    стажування в організаціях та підприємствах, що мають відповідний профіль діяльності (Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, Інститут проблем міцності ім. Г.О. Пісаренка);

•    участі в науково-технічних конференціях і семінарах;

•    участі в науково-методичних семінарах, курсах по запровадженню комп’ютерних технологій в навчальний процес. 

Кафедра ТЗБ забезпечує професійну, фундаментальну і фахову підготовку, а також, виконує координуючу роль з усіх проблем змісту навчання, розробки нормативних документів напряму та спеціальності, планування навчального процесу та ін.

Студенти кафедри постійно приймають участь у Всеукраїнських та міжнародних олімпіадах та конкурсах.

Серед останніх досягнень:

2012

За результатами II етапу Всеукраїнського конкурсу на кращу студентську наукову роботу за напрямком «Зварювання», що проходив у Тернопільському національному технічному університеті (тема наукової роботи: «Використання явища сублімації в процесі  дифузійного з’єднання різнорідних металів»), Ющенко Світлана (гр. МЗВ-081) виборола 2 місце.

За результатами Всеукраїнської студентської олімпіади зі зварювального виробництва, що проходив у Чернігівському національному технологічному університеті, Ющенко Світлана (гр. МЗВ-071). зайняла 1 місце в особистій першості, а команда ЧНТУ – перше місце в командній (Ющенко С., Бардаков С., Нестеренко С.).

Стипендіальна програма «Завтра.UA» – студент гр. ЗВ-081 Нестеренко Сергій з роботою на тему «Зварювання пластичних матеріалів тертям з перемішуванням» став переможцем-стипендіатом програми.

Студентка магістратури гр. МЗВ-071 Шило Катерина стала стипендіатом Благодійної організації Президентський фонд Леоніда Кучми "Україна".

 

 

2013

Всеукраїнська олімпіада зі зварювального виробництва (Чернігівський національний технологічний університет, 23-26 квітня 2013 року), команда ЧНТУ у складі: Бардакова Семена (гр. МЗВ-081), Мінченко Марини (гр. ЗВ-092) та Славочевської Наталії (гр. ЗВ-091) зайняла 1 командне місце. Мінченко Марина (гр. МЗВ-091) зайняла 3 місце – в особистій першості.

За результатами Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт в галузі знань «Зварювання», що проходив у Тернопільському національному технічному університеті ім. І.Пулюя (м. Тернопіль) 27-29 березня 2013 року, студент гр. МЗВ-081 Шкардибарда Сергій зайняв 2 місце.

2014

Всеукраїнська олімпіада зі зварювального виробництва, (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 8-11 квітня 2014 року), команда ЧНТУ у складі: Дідовець Марина (гр. ЗВ-101), Мінченко Марина (гр. МЗВ-091) та Славочевської Наталії (гр. МЗВ-091) зайняла 1 командне місце. Славочевська Наталія (гр. МЗВ-091) зайняла 3 місце – в особистій першості.

Стипендіальна програма «Завтра.UA» – студент гр. МЗВ-081 Костюченко Артем – переможець та стипендіат програми.

Студентка гр. МЗВ-091 Мінченко Марина стала стипендіатом благодійного фонду Л.Д. Кучми «Україна».

2015

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з “Машинознавства”. Сумський державний університет, квітень 2015 р. Форма участі – підсумкова конференція. Кількість учасників – 60. Переможці: Власенко Олександр Васильович, Буленок Ганна Олександрівна (6 курс магістри). Керівники: Пилипенко Олег Іванович, Акимов Олександр Олександрович. Диплом третього ступеня.

Всеукраїнська студентська олімпіада за напрямом “Зварювання” зі спеціальності “Технології та устаткування зварювання”, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 21-24 квітня 2015 р. Форма участі – індивідуальна і командна першість. Кількість учасників – 30. Переможці у командному заліку: студент групи МЗВ‑101 (5 курс, магістратура), студент групи ЗВ-101 Дідовець Марина Валеріївна (5 курс, спеціаліст). Переможець у особистому заліку – Синенко Марія Олександрівна. Диплом другого ступеня за зайняте командне місце. Диплом другого ступеня за зайняте особисте місце.

Міжнародний конкурс магістерських дипломних проектів, дипломних робіт та магістерських дисертацій, Донбаська державна машинобудівна академія, 01-03 грудня 2015 р. Форма участі – заочна. Кількість учасників – 33. Переможець: Мінченко Марина Анатоліївна – випускник магістратури. Керівник – Олексієнко Сергій Владиславович. Диплом третього ступеня.

Студентка гр. МЗВ-101 Синенко  Марія  стала стипендіатом благодійного фонду Л.Д. Кучми «Україна».

Академічна стипендія Президента України студентам вищих навчальних закладів на 1-й семестр 2015-2016 н.р. – Бадай Марія Володимирівна (гр. ЗВ-121).

 

Навчання, стажування студентів в закордонних ВНЗ:

 

•    2011/2012 рр. – Завальна Ірина Вячеславівна – Глінорський університет (Уельс, Велика Британія) – отримано ступінь магістра в галузі Mechanical engineering;

•    2012/2013 рр. – Каранда Іван Михайлович – Глінорський університет (Уельс, Велика Британія) – отримано ступінь магістра в галузі Mechanical engineering.

Кафедра постійно співпрацює з підприємствами Чернігівського регіону та України: з заводами “Чернігівавтодеталь”, ВАТ “МК і МО”, ЗАТ “ЧеЗаРа”, ЗАТ “Спецавтотранспорт”, котельним заводом “Колвіенергомаш”, ТОВ «Чернігвгазспецсервіс», ТОВ «СТЕКЛО-ПАКЕТ», ТОВ «Чернігівбудпроект», ТОВ «Чернігівські інсталяційні системи»,  механічними заводами, а також приватними підприємствами, на яких студенти кафедри проходять практику.