Прізвище, ім’я, по-батькові Посада, обов’язки на кафедрі

Науковий ступінь,

вчене звання

Науково-педагогічні працівники

1 Прибитько Ірина Олександрівна доцент, завідувач кафедри к.т.н., доцент
2 Олексієнко Сергій Владиславович доцент, заступник завідувача кафедри, науковий секретар кафедри к.т.н., доцент
3 Болотов Геннадій Павлович професор, відп. за науковий  напрям д.т.н., професор
4 Дубенець Віталій Георгійович професор, відп. за науковий  напрям д.т.н., професор
5 Болотов Максим Геннадієвич доцент, відп. за грантові проекти та програми, відп. за навчально-методичне забезпечення к.т.н, доцент
6 Ганєєв Тимур Рашитович доцент, відп. за профорієнтаційну роботу к.т.н., доцент
7 Кайдаш Михайло Дмитрович доцент, відп. за зв'язки з роботодавцями к.т.н., доцент
8 Ющенко Світлана Михайлівна доцент, відп. за оновлення сайту кафедри та груп у соціальних мережах к.т.н.
9 Руденко Михайло Миколайович старший викладач, відп. за сайт кафедри, системний адміністратор кафедри -
10 Барбаш Марина Ігорівна старший викладач, відп. за навчально-методичне заповнення сайту дистанційного навчання moodle -
11 Нагорна Ірина В’ячеславівна асистент, відп. за міжнародні зв'язки кафедри, відп. за навчально-методичне заповнення сайту дистанційного навчання moodle планується захист кандидатської дисертації в 2019/2020 рр.-
12 Морозова Ганна Олександрівна асистент, відп. за профорієнтаційну роботу, завідувач "Творчої майстерні ЧНТУ" -
13 Новомлинець Олег Олександрович професор, перший проректор ЧНТУ, сумісник д.т.н.
14 Пилипенко Олег Іванович професор, зовнішній сумісник д.т.н., професор
15 Деркач Олег Леонідович доцент, зовнішній сумісник к.т.н.
16 Базилевич Людмила Володимирівна старший викладач, начальник навчального відділу ЧНТУ, сумісник -
17 Гречка Володимир Миколайович асистент, відп. за роботу з випускниками, відп. за практику -

Навчально-допоміжний персонал

1 Гречка Володимир Миколайович зав. лабораторіями -
2 Морозова Ганна Олександрівна зав. лабораторіями -
3 Лупина Світлана Іванівна провідний інженер, секретар ЕК -