Методичні вказівки до виконання випускної кваліфікаційної роботи бакалавра для студентів напряму підготовки 6.050504 "Зварювання".

Зразок оформлення титульного аркуша пояснувальної записки випускної кваліфікаційної роботи бакалавра.

Бланк завдання до випускної кваліфікаційної роботи бакалавра.