Магнітні та електромагнітні притискачі - короткі теоретичні відомості

Засоби технологічного оснащення. Методичні вказівки до практичних занять для студентів напряму підготовки 6.050504 – „Зварювання”. /Укл.: Л.Я.Березiн. - Чернігів: ЧДТУ, - 2010, - 53 c.

Засоби технологічного оснащення. Методичні вказівки та завдання до курсової роботи для студентів напряму підготовки 6.050504 – „Зварювання”. /Укл.: Л.Я.Березiн. - Чернігів: ЧДТУ, - 2011, - 35 c.