Зварювання пластмас та склеювання металів. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів за напрямом підготовки 6.050504 “Зварювання” / Укл. Олексієнко С.В. - Чернігів: ЧДТУ, 2010. - 28 с.

Зварювання пластмас та склеювання металів. Методичні вказівки та завдання до виконання розрахунково-графічної роботи для студентів за напрямом підготовки 6.050504 “Зварювання” / Укл. Олексієнко С.В. - Чернігів: ЧДТУ, 2010.-16 с.