Бакалавр за напрямом 6.050504 Зварювання за спеціалізацією «Автоматизоване проектування та дизайн металевих конструкцій у будівництві та машинобудуванні»

1.Вступ до фаху
2.Технологія металів та матеріалознавство
3.Автоматизоване проектуванння конструкцій у будівництві та машинобудуванні
4.Основи САПР
5.Електротехніка та електроніка
6.Поверхневі фізико-хімічні процеси
7.Теорія процесів зварювання
8.Напруження та деформації при зварюванні
9.Технологія та устаткування зварювання плавленням
10.Технологія та устаткування зварювання тиском
11.Наплавлення та напилювання
12.Зварювальні джерела живлення
13.Автоматичне керування зварюванням
14.Основи охорони праці
15.Триботехніка
16.Металеві та зварні конструкції
17.Проектування зварних конструкцій
18.САПР у зварювальному виробництві
19.Контроль якості та технічна діагностика зварних конструкцій
20.Виробництво зварних конструкцій
21.Газотермічна обробка матеріалів
22.Спеціальні методи зварювання
23.Метали і зварювання у будівництві та машинобудуванні
24.Практикум із зварювання
25.Зварювання пластмас, паяння та склеювання металів
26.Дизайн та оптимізація конструкцій
27.Технологія реконструкції та ремонто-відновлювальних робіт
28.Спорудження і монтаж металоконструкцій

•Спеціаліст за спеціальністю 7.05050401 «Технології та устаткування зварювання»

1.Проектування технологічних процесів зварювального виробництва
2.Організація, керування і проектування зварювального виробництва
3.Складально-зварювальне оснащення
4.Інтелектуальна власність
5.Охорона праці в галузі
6.Управління якістю продукції
7.САПР у зварювальному виробництві (спецкурс)
8.Електротехнологічні процеси та установки
9.Зварювання тиском (спецкурс)

•Магістр за спеціальністю 7.05050401 «Технології та устаткування зварювання»

1.Методологія наукових досліджень
2.Математичне моделювання систем і процесів
3.Основи фізики твердого тіла та їх поверхонь
4.Основи наукових досліджень
5.Проектування технологічних процесів зварювального виробництва
6.Складально-зварювальне оснащення
7.Охорона праці в галузі
8.Фізико-технічні методи обробки матеріалів
9.Зварювання в твердій фазі
10.Автоматизоване проектування металевих конструкцій у будівництві та машинобудуванні
11.Експериментальні методи в зварюванні
12.Технологія тонких плівок
13.Зварювання неметалевих матеріалів
14.Інтелектуальна власність