Бакалавр за спеціальністю 131 Прикладна механіка (освітня програма "Технології та устаткування зварювання" )

1.Вступ до фаху
2.Технологія металів та матеріалознавство
3.Автоматизоване проектуванння конструкцій у будівництві та машинобудуванні
4.Основи САПР
5.Електротехніка та електроніка
6.Поверхневі фізико-хімічні процеси
7.Теорія процесів зварювання
8.Напруження та деформації при зварюванні
9.Технологія та устаткування зварювання плавленням
10.Технологія та устаткування зварювання тиском
11.Наплавлення та напилювання
12.Зварювальні джерела живлення
13.Автоматичне керування зварюванням
14.Основи охорони праці
15.Триботехніка
16.Металеві та зварні конструкції
17.Проектування зварних конструкцій
18.САПР у зварювальному виробництві
19.Контроль якості та технічна діагностика зварних конструкцій
20.Виробництво зварних конструкцій
21.Газотермічна обробка матеріалів
22.Спеціальні методи зварювання
23.Метали і зварювання у будівництві та машинобудуванні
24.Практикум із зварювання
25.Зварювання пластмас, паяння та склеювання металів
26.Дизайн та оптимізація конструкцій
27.Технологія реконструкції та ремонто-відновлювальних робіт
28.Спорудження і монтаж металоконструкцій

•Магістр за спеціальністю 131 Прикладна механіка (освітня програма "Технології та устаткування зварювання" )

1.Методологія наукових досліджень
2.Математичне моделювання систем і процесів
3.Основи фізики твердого тіла та їх поверхонь
4.Основи наукових досліджень
5.Проектування технологічних процесів зварювального виробництва
6.Складально-зварювальне оснащення
7.Охорона праці в галузі
8.Фізико-технічні методи обробки матеріалів
9.Зварювання в твердій фазі
10.Автоматизоване проектування металевих конструкцій у будівництві та машинобудуванні
11.Експериментальні методи в зварюванні
12.Технологія тонких плівок
13.Зварювання неметалевих матеріалів
14.Інтелектуальна власність