ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ ДО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ

(напрям підготовки 6.060101 – Будівництво, освітній ступінь – Бакалавр)

2017/2018 навчальний рік

Читати далі

Інформація про наявність бібліотеки

Забезпечення навчальними підручниками, навчальними посібниками, довідковою та іншою навчальною літературою спеціальності 192«БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ»

Перелік фахових періодичних видань

Читати далі

Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін.

Методичне забезпечення курсового проектування.

Читати далі

•Бакалавр за напрямом 6.060601 Будівництво за спеціалізацією «Комп’ютерні технології та дизайн в будівництві та архітектурі»

•Магістр за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» за спеціалізацією «Теорія і проектування будівель і споруд»

Читати далі