Інформація про наявність бібліотеки

Забезпечення навчальними підручниками, навчальними посібниками, довідковою та іншою навчальною літературою спеціальності 192«БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ»

Перелік фахових періодичних видань

Читати далі

Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін.

Методичне забезпечення курсового проектування.

Читати далі

•Бакалавр за напрямом 6.060601 Будівництво за спеціалізацією «Комп’ютерні технології та дизайн в будівництві та архітектурі»

•Магістр за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» за спеціалізацією «Теорія і проектування будівель і споруд»

Читати далі